Eureka groep

Eureka groep

Sommige kinderen kunnen wat meer uitdaging gebruiken. Voor deze leerlingen zijn er de Eureka groepen. De onderbouw krijgt begeleiding in de klas en de midden- en bovenbouw zitten een dagdeel in een andere groep.

In de klas

Heeft een leerling meer uitdaging nodig dan gaat hij eerst in de klas aan de slag met moeilijkere reken- of taalopdrachten, een project of ingewikkelde puzzels. Het kan ook zijn dat de leerling met een andere groep gaat meedoen voor bijvoorbeeld rekenen. 

Eureka groep

Sommige kinderen hebben nog iets anders te leren: hoe ga je om met fouten, wat doe je als je niet in één keer het antwoord weet en waar loop je tegenaan wanneer de meeste kinderen anders denken dan jij. Hiervoor is de Eureka groep. Juf Simone helpt je dan hierbij, zij is hierin gespecialiseerd. Het doel in de Eureka groep is vooral gericht op het leren ‘leren’ en werken aan persoonlijke leerdoelen. De ene week is voor leerlingen van de middenbouw, de andere week voor leerlingen van de bovenbouw. Bij de leerlingen in de onderbouw komt juf Simone je in de klas helpen.