locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"Fantastische school, ik wil wel 100.000 jaar op school blijven!"

-

"Het is erg leuk op de St. Bernardus!"

-

"Het is leuk en gezellig op school!"

-

"De juffen zijn superaardig!"

-

"De St. Bernardus is een fijne school!"

-

"Het is supercool op school!"

-

"Een leerzame school!"

-

"Een leuke school!"

-

"We hebben leuke groepen en de juffen zijn aardig!"

-

"Leuk en erg gezellig, we spelen heel veel!"

-
Ga naar de informatie pagina
of bel (0578) 613 068

Zo kan het zijn

Lotte zwaait nog een keer naar papa en mama. De eerste dag in groep 1. Een spannende dag voor Lotte en haar ouders. Een beetje onzeker kijkt Lotte naar de juf. De juf geeft haar een hand en koppelt haar aan Sam. Sam zit al langer in groep 1 en wijst Lotte de weg. Na het kringgesprek krijgen ze Engels. De kinderen leren een Engels liedje: ‘If you’re happy and you know it...’. Lotte kijkt naar Sam. Hij zingt uit volle borst mee. Na een bemoedigend knikje van de juf krijgt Lotte de smaak te pakken. Vol enthousiasme zingt ze mee met de andere kinderen. Om 12.00 uur komt haar moeder haar ophalen. ‘Hello, mummy,’ groet Lotte haar met een lach op haar gezicht.

Engels vanaf groep 1

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgt uw kind op de St. Bernardus Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren worden hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’ van de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede.

www.kanjertraining.nl

Onderwijs op maat

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging ervaren. We geven les op drie verschillende niveaus. Daardoor krijgen kinderen die het nodig hebben extra instructie in de groep. Daarnaast is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen buiten de groep.

Soms biedt de reguliere lesstof niet voldoende uitdaging. Dan bieden wij kinderen extra verdiepings- en verrijkingslesstof aan in de eigen groep. Ook kunnen kinderen die dat nodig hebben extra uitdaging krijgen buiten de groep. Kinderen kunnen hier nóg meer leren om sociale vaardigheden in te zetten tijdens filosofie of het doen van coöperatieve spellen. Ook kan er Chinese les gevolgd worden of kunnen kinderen aan een project werken over een bepaald thema. Hierbij ligt de nadruk op zelf op onderzoek gaan, leren van en met elkaar, plannen en presenteren.

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Al in groep 1 gaat uw kind aan de slag met spelletjes op de computer, tablet en het digibord. Ze leren de eerste woordjes te typen en werken met een muis. In de hogere groepen zoeken leerlingen steeds vaker op internet en maken zij een eigen PowerPoint of Prezi.

Peuterinstuif

Kinderen vanaf 2,5 jaar die MAM’s Kinderopvang bezoeken, zijn een aantal ochtenden per week welkom om met kleuters van onze school te spelen en leren in de klas. Doel van deze peuterinstuif is om de aansluiting van opvang naar basisschool te optimaliseren. De St. Bernardus is verantwoordelijk voor het lesaanbod voor de peuters en de doorlopende ontwikkel- en leerlijn van de peuterinstuif tot en met groep 8. De peuterinstuif biedt plek aan maximaal 16 peuters en wordt begeleid door een leerkracht en twee pedagogisch medewerkers van MAM’s.

Lees meer over MAM's Kinderopvang.

Even voorstellen…

"De Sint Bernardusschool is een kleine, dynamische school in het centrum van Epe. Een school met een positieve sfeer, waar kinderen elkaar kennen en waar het team gedreven, goed onderwijs vormgeeft." Johanna Baijense, locatiedirecteur
"Ieder kind is uniek, daarom verzorgen wij onderwijs op maat. Kinderen die meer uitdaging of ondersteuning nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in de eigen groep maar ook daarbuiten." Intern begeleider
"We doen er alles aan om uw kind een fijne schooltijd te geven. Dat begint al in de weken voor de eerste schooldag. Uw kind komt dan een paar keer wennen." Jessica Fiks, leerkracht groep 1/2
"Ik heb nauw contact met de leerkracht van mijn kinderen. Samen zorgen we ervoor dat zij het beste uit zichzelf halen." Jos Eemstra, ouder

Onze visie

We willen dat uw kind een leuke en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd krijgt op onze school. Daarom is ons onderwijs zo ingericht:

 • Er een uitdagend onderwijsaanbod is voor kinderen die op cognitief gebied meer aankunnen
 • Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning.
 • Er is veel aandacht voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen.
 • Alle leerlingen, groep 1 t/m 8, krijgen Engelse les.
 • Werkvormen van coöperatief leren zijn een vast patroon in elke groep.
 • Er werkt een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Vóór de allereerste lesdag komt uw kind een aantal dagdelen wennen in de nieuwe klas. Op de eerste wendag mag uw kind 10 minuten eerder binnenkomen om rustig op te starten. De leerkracht legt dan een aantal dingen uit aan u en uw kind: waar hangt uw kind de jas op? Hoe werken het kiesbord en de plasketting?
We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas. Vaak helpen oudere kleuters daarbij.

doorvragen per mail

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag en Pasen 29 maart en 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 8 mei 2024
Hemelvaart en extra vrije dag 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Tijdens studiedagen of andere speciale momenten is uw kind soms ook vrij. In het schooljaar 2023-2024 gaat dat om de volgende dagen:

 • vrijdag 6 oktober 2023
 • maandag 13 november 2023
 • maandag 5 februari 2024
 • woensdag 27 maart 2024
 • vrijdag 28 juni 2024

doorvragen per mail

groep 1 t/m 8

dag continurooster
maandag 8.30 – 14.15 uur
dinsdag 8.30 – 14.15 uur
woensdag 8.30 – 12.30 uur
donderdag 8.30 – 14.15 uur
vrijdag 8.30 – 14.15 uur

 

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep