Contact met thuis

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

  • informatieavond aan het begin van ieder schooljaar
  • rapporten, twee keer per jaar
  • oudergesprekken, drie keer per jaar
  • schriftjesmiddagen, drie keer per jaar
  • jaarkalender 2020-2021
  • digitale nieuwsbrieven
  • social media: u kunt ons volgen op FacebookTwitter en Instagram (st.bernardusschoolepe)

Samen vieren

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leuke dingen beleven samen met hun ouders en de school. Daarom organiseren alle groepen gezamenlijk drie keer per jaar Kinderen voor Kinderen met allerlei optredens. Soms zijn ook de ouders welkom om een voorstelling bij te wonen. Daarnaast is er eens per jaar een schoolfeest voor alle leerlingen en ouders, meestal aan het einde van het schooljaar.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep