Activiteitencommissie

De activiteitencommissie wil de samenwerking tussen ouders en school bevorderen. De commissie bestaat uit ongeveer acht ouders. Elk lid neemt steeds zitting voor een periode van twee jaar.

De activiteitencommissie stuurt diverse werkgroepen aan die activiteiten binnen en buiten de school organiseren, zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval en schoolfeestdag. Daarnaast houden zij zich bezig met onder andere verkeersveiligheid rond de school en hoofdluisbestrijding. Samen zorgen we ervoor dat onze kinderen een geweldige tijd hebben op de St. Bernardusschool.

Ons budget

Een deel van de kosten die we maken voor het organiseren van de activiteiten op school kunnen we dekken door een bijdrage te vragen aan de ouders van onze kinderen. Elk jaar ontvangt iedere ouder een jaarverslag van de activiteitencommissie met daarin de financiële verantwoording van het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar. De bijdrage voor de activiteiten is een onderdeel van de jaarlijkse schoolbijdrage. Hierover wordt een aparte brief gestuurd in de loop van het schooljaar. Dankzij onze trouwe sponsoren, ondernemers en particulieren, slagen we erin om deze bijdrage zo laag mogelijk te houden. Hun gulle bijdragen maken onvergetelijke feesten mede mogelijk. We zijn hen veel dank verschuldigd.

Wil je helpen?

Als je een schoolactiviteit samen met je kind wilt beleven en je hebt tijd, geef je dan op! We kunnen alle hulp gebruiken. Je kunt je altijd opgeven voor een feestcommissie of als hulpouder op de dag zelf. Heb je weinig tijd, maar wel een leuk idee? Vertel het ons, misschien kunnen we ermee aan de slag. Lijkt het je leuk om volgend jaar deel uit te maken van de AC? Laat dat aan ons weten, dan kunnen we je er alles over vertellen. Ook voor andere vragen kun je altijd bij ons terecht. Er is meestal wel iemand van ons op het schoolplein om een kind te brengen of te halen. We maken er samen een mooi schooljaar van.

Met vriendelijke groet,

 AC 

 

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep