Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m  7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag en Pasen 15 en 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart en extra vrije dag 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022

Tijdens studiedagen of andere speciale momenten is uw kind soms ook vrij. In het schooljaar 2021-2022 gaat dat om de volgende dagen:

Verlof aanvragen

Verlof kunt u twee weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of downloaden.

Verlofaanvraag andere gewichtige omstandigheden

Verlofaanvraag vakantie buiten schoolvakantie

 

Voor meer informatie over de leerplicht kunt u terecht de op website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep