Scholen op de kaart

De St. Bernardus is transparant en open over de resultaten. Daarom vindt u informatie en cijfers over onze school op www.scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt onze school vergelijken met andere scholen en met het landelijk gemiddelde.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep