Missie & visie

De St. Bernardus is een lerende rooms-katholieke basisschool waar de kinderen goed onderwijs krijgen in een veilige en plezierige leeromgeving. De school is uitnodigend en activerend van karakter en draagt ertoe bij dat kinderen met plezier leren en ontwikkelen.

De St. Bernardusschool is een lerende rooms-katholieke basisschool waar de kinderen gedegen onderwijs ontvangen in een veilige en plezierige leersituatie. De leeromgeving is uitnodigend en activerend van karakter en draagt ertoe bij dat kinderen plezier in het leren en ontwikkelen ervaren. Structuur, rust en regelmaat in het leerproces zien wij als voorwaarden om te leren leren van, met en dóór elkaar. De inzet van leermiddelen en werkvormen die passen bij de huidige maatschappij zijn ook zulke voorwaarden. Op de onze school werken deskundige, inspirerende leerkrachten die vanuit professionele betrokkenheid de ontwikkeling van de kinderen mede vormgeven. Wij zijn gericht op samenwerking met ouders, zien hen als kindkenner. We betrekken de kinderen bewust bij het eigen leerproces. Onze leerkrachten kennen hun eigen kwaliteiten en die van hun collega’s binnen de school en binnen de stichting. Hierdoor kunnen we gebruikmaken van die kennis van de ander om ons onderwijs sterker te maken. Naast een gedegen aanbod van reken-, taal- en leesonderwijs werken we aan de ontwikkeling van het (zelf)vertrouwen van de kinderen, leren we ze een respectvolle omgang te hebben met elkaar en met anderen en is er ruimte voor de ontwikkeling van individuele talenten. Het geheel zal een solide basis vormen voor een verdere ontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Wij zien ouders en kinderen als ambassadeurs van de school. Positiviteit, vertrouwen en betrokkenheid zijn de kernwaarden van waaruit het team denkt en handelt in de vormgeving van onze opdracht.

Kernwaarden

Vanuit onze visie op onderwijs streven wij naar de volgende belofte:
De Sint Bernardus:
– Geeft je een goede basis voor je toekomst
– Leert je het zelf te doen
– Voedt je leergierigheid

De Sint Bernardus geeft je een goede basis voor je toekomst
Als school vinden wij het belangrijk dat we een goede onderwijs basis leggen voor ieder kind waar hij of zij op door kan bouwen in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat we onze basisvakken lezen, taal en rekenen zoveel mogelijk op maat willen geven binnen de setting van de groep. We geloven erin dat onze leerlingen vanuit hun eigen doelen kunnen leren, maar wel samen met anderen. We creëren een setting in de school waarbij een kind altijd samen met anderen kan werken aan de doelen die voor hen belangrijk zijn. Kinderen weten aan welke doelen ze gaan werken en hoe ze er voor staan ten opzichte van het te behalen doel.

De Sint Bernardus leert je het zelf te doen
Kinderen kunnen en willen heel veel zelf doen als ze binnenkomen op school. Wij willen hen helpen dit vast te blijven houden waardoor ze zich competent mogen voelen en uitdagingen aan durven gaan. Dit geldt voor de cognitieve vaardigheden, maar zeker ook voor sociale vaardigheden en fysieke vaardigheden. We willen de kinderen leren hoe ze zich sociaal staande houden, zich presenteren en waar hun kwaliteiten liggen, om van daaruit de wereld te ontdekken, te ervaren en hun voetafdruk na te laten.

De Sint Bernardus voedt je leergierigheid
Van nature zijn kinderen nieuwsgierig en willen ze leren. Deze honger naar leren willen we blijven voeden door kinderen uit te dagen, eigenaar te maken van hun leerdoelen en de kinderen te leren ontdekken en onderzoeken. Met name bij onze wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) werken we in projecten waarin de nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en de leergierigheid wordt gevoed. Dat begint al bij de kleuters en loopt door tot en met groep 8. Vanuit ontdekkingen nodigen we kinderen uit hun eigen onderzoeksvragen te stellen en zo een wereld aan kennis en kunde binnen te halen en hun wereld te verrijken.

Waarom de St. Bernardusschool?

•een gezellige school met ongeveer 150 leerlingen;

•een mooi schoolgebouw met twee speelpleinen waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen;

•onderwijs op maat waarbij veel aandacht is voor verschillen tussen leerlingen;

•uitdagend onderwijsaanbod voor getalenteerde kinderen;

•Engels onderwijs aan alle leerlingen vanaf groep 1;

•een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team;

•een doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 13 jaar met MAM’s Kinderopvang;

•elke dinsdagochtend (en donderdagochtend bij voldoende aanmelding) een peuterinstuif in samenwerking met MAM’s Kinderopvang;

•extra aandacht voor omgang met elkaar (Kanjertraining) en samenwerken (coöperatief leren).

Op deze website vindt u informatie die voor u en uw kind van belang is en kunt u onze promotiefilm bekijken voor een goede eerste indruk. Wilt u meer weten? Surf rustig rond of neem contact met ons op.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep