Leerlingenraad

 

Wat is de leerlingenraad?
De leerlingenraad is een groepje kinderen van de Sint Bernardusschool dat een aantal keren per schooljaar spreekt met de directie van de school.

Waarom een leerlingenraad?
Op onze school werkt iedereen heel hard om er een fijne en goede school van te maken. We bedoelen dan de juffen, de directeur, de intern begeleider, de schoonmaaksters, de conciërge en de administratief medewerkster. Maar om nu te weten of iedereen ook tevreden is over het vele werk, moeten we dat vragen. Als school vragen we dat aan alle ouders door middel van een ouderenquête. We vragen het ook aan de juffen, de klassenouders, de ouders van de ouderraad en de ouders van de medezeggenschapsraad. Maar ja, voor wie werken wij nu eigenlijk heel hard? Voor wie doen wij elke dag erg ons best? Juist, wij doen alles voor jullie, de kinderen! Daarom vinden wij het belangrijk om juist ook jullie mening te horen over van alles wat er speelt in en om de school. We horen dus graag wat jullie fijn vinden en waarover jullie tevreden zijn. Maar we horen ook graag jullie ideeën over wat er beter kan!

Hoe word je gekozen voor de leerlingenraad?
De kinderen van de leerlingenraad zijn door klasgenoten gekozen en ze komen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Kinderen mogen vooraf zelf aangeven of ze wel of niet gekozen willen worden om in de leerlingenraad te komen. Uit elke groep worden twee kinderen gekozen om deze taak een schooljaar lang uit te oefenen. Deze kinderen vertegenwoordigen de groep waar zij in zitten en bespreken voorafgaand aan elke vergadering met de eigen klas wat er goed gaat op school, wat verbeterpunten zouden kunnen zijn en of er eventueel wensen zijn. Ook kan de directie de leerlingenraad vragen stellen of de kinderen betrekken in keuzes die gemaakt moeten worden. Na afloop vertellen de kinderen van de leerlingenraad wat er precies besproken is in de vergadering.

Hoe vaak vergadert  de leerlingenraad?
De leerlingenraad vergadert 4x per jaar.

Agenda
Een agenda is een blaadje waarop de onderwerpen/punten staan die je wilt bespreken, de agendapunten. Heel handig, want zo kun je niets vergeten. Het laatste agendapunt is de rondvraag. Iedereen kan dan nog een vraag stellen of iets vertellen wat nog niet aan bod is geweest.

Notulen
Notulen zijn de aantekeningen die tijdens de vergadering gemaakt worden door een van de kinderen. In de notulen kun je altijd lezen wat er is afgesproken, welke onderwerpen er aan bod kwamen en wat de kinderen ervan vonden. Ben je dus nieuwsgierig naar de inhoud van de leerlingenraadsvergadering? Deze kun je na de vergadering vinden op de website van de school.

Met wie vergadert de leerlingenraad?
De leerlingenraad vergadert met de directeur van de school.

Leerlingenraad 2018-2019
Groep 5: Jasper en Sanne
Groep 6/7: Elisa en Feline
Groep 7/8: Mike en Viviënne

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep