Identiteit

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn open katholieke scholen die uitgaan van en geïnspireerd worden door de joods-christelijke traditie en de christelijk-katholieke bronnen van onze samenleving. De St. Bernardus staat nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven.

Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat onze scholen zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit voortkomende opvattingen over waarden en normen. We maken die opvattingen zo duidelijk mogelijk binnen de dagelijkse praktijk van ons onderwijs. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. Onze scholen besteden aandacht aan de Bijbel zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden naar onze overtuiging gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep