Toekomstbestendig onderwijs

Naar school gaan vraagt in deze tijd een andere manier van onderwijs dan tien jaar geleden. Om kinderen goed voor te bereiden om als stabiele burger aan de maatschappij deel te nemen, moet ons onderwijs aangepast worden aan de toekomst. En dat is een lastige opgave. Want hoe ziet de toekomst eruit? Welke banen zijn er dan en welke vaardigheden moeten kinderen beheersen?

Met deze vraagstukken zijn wij als team aan het werk. Wij werken sinds schooljaar 2018-2019 met Snappet voor de basisvakken en Blink voor de wereldoriënterende vakken om meer vanuit persoonlijke leerdoelen te werken en het ontdekkend en onderzoekend leren te stimuleren.

Een andere manier van lesgeven vereist andere vaardigheden van de leerkracht. De rol van de leerkracht verschuift meer en meer van doceren naar coachen.

Het zoeken naar toekomstbestendig onderwijs is een interessante zoektocht waar wij de tijd voor willen nemen. Alleen op die manier kunnen wij, ook in de toekomst, de onderwijskwaliteit bieden die u van ons gewend bent. Wij zullen u op de hoogte houden van de stappen die we gaan nemen.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep