Onderwijs op maat

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging ervaren. Soms biedt de reguliere lesstof niet voldoende uitdaging. Dan bieden wij kinderen extra uitdagende lesstof in de eigen groep aan.

Ook kunnen kinderen die dat nodig hebben extra uitdaging krijgen buiten de groep. Kinderen kunnen hier nóg meer leren om sociale vaardigheden in te zetten tijdens projecten of het doen van coöperatieve spellen. Tijdens deze projecten stellen de kinderen persoonlijke doelen en leren ze hoe te denken en te leren. Hierdoor dagen ze zichzelf uit v.w.b. persoonlijke ontwikkeling en cognitie. Hierbij ligt de nadruk op zelf op onderzoek uitgaan, leren van en met elkaar, plannen en presenteren.

Instructieniveaus

We geven altijd les op verschillende instructieniveaus. Kinderen die het nodig hebben, krijgen extra instructie in de groep. Daarnaast is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen buiten de groep. In de kleutergroepen werken we vanuit leerlijnen. In groep 3 en 4 werken we veel in circuitvorm, waardoor elk kind gezien wordt. In de groepen 5 t/m 8 werken we met verschillende groeperingsvormen, zodat kinderen onderwijs op maat kunnen krijgen.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep