Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen.

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming, zodat we een goede basis hebben voor de rest van het schooljaar.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

 

Bron: www.kanjertraining.nl

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep