Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m  1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Pasen 2 en 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Tijdens studiedagen of andere speciale momenten is uw kind soms ook vrij. In het schooljaar 2020-2021 gaat dat om de volgende dagen:

  • donderdag 17 december: alle kinderen zijn ’s middags vrij i.v.m kerstviering
  • vrijdag 18 december: alle kinderen zijn ’s middags vrij

Verlof aanvragen

Verlof kunt u twee weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of downloaden.

Verlofaanvraag andere gewichtige omstandigheden

Verlofaanvraag vakantie buiten schoolvakantie

 

Voor meer informatie over de leerplicht kunt u terecht de op website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep