Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m  3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag en Pasen 10 en 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020

Tijdens studiedagen of andere speciale momenten is uw kind soms ook vrij. In het schooljaar 2019-2020 gaat dat om de volgende dagen:

  • dinsdamiddag 29 oktober: alle kinderen zijn ’s middags vrij
  • donderdag 19 december: alle kinderen zijn ’s middags vrij i.v.m kerstviering
  • vrijdag 20 december: alle kinderen zijn ’s middags vrij
  • vrijdag 7 februari: alle kinderen zijn de hele dag vrij
  • vrijdagmiddag 21 februari: alle kinderen ’s middags vrij
  • maandag 30 maart: alle kinderen zijn de hele dag vrij
  • woensdag 24 juni:  alle kinderen zijn de hele dag vrij
  • vrijdag 3 juli: alle kinderen zijn de hele dag vrij
  • vrijdag 17 juli: de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn ’s middags vrij

 

Verlof aanvragen

Verlof kunt u twee weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of downloaden.

Verlofaanvraag andere gewichtige omstandigheden

Verlofaanvraag vakantie buiten schoolvakantie

 

Voor meer informatie over de leerplicht kunt u terecht de op website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep