Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 22 t/m 26  oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m  4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m  1  maart 2019
Goede Vrijdag en Pasen 19  april en  22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m  3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 7 t/m 11 juni 2019
Zomervakantie 22  juli t/m  31 augustus 2019

Tijdens studiedagen of andere speciale momenten is uw kind soms ook vrij. In het schooljaar 2018-2019 gaat dat om de volgende dagen:

  • woensdag 17 oktober: alle kinderen zijn de hele dag vrij
  • donderdag 15 november: alle kinderen zijn de hele dag vrij
  • maandag 10 december: alle kinderen zijn ’s middags vrij
  • donderdag 20 december: alle kinderen zijn ’s middags vrij i.v.m kerstviering
  • vrijdag 21 december: alle kinderen zijn ’s middags vrij
  • maandag 4 februari: alle kinderen zijn de hele dag vrij
  • woensdag 12 juni: alle kinderen zijn de hele dag vrij
  • vrijdag 28 juni:  alle kinderen zijn de hele dag vrij
  • vrijdag 19 juli: de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn ’s middags vrij

 

Verlof aanvragen

Verlof kunt u twee weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of downloaden.

Verlofaanvraag andere gewichtige omstandigheden

Verlofaanvraag vakantie buiten schoolvakantie

 

Voor meer informatie over de leerplicht kunt u terecht de op website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep