Overblijven

Kinderen die overblijven, blijven om 12.00 uur in hun eigen groep om te lunchen. De leerkrachten zullen de lunch begeleiden. In de groepen zal, naast de leerkracht, een TSO-kracht aanwezig zijn ter ondersteuning.

Zodra de kinderen hun lunch op hebben, mogen de groepen 1/2 op het kleuterplein gaan spelen. Hierbij zullen de twee TSO-krachten die ondersteund hebben tijdens de lunch, toezicht houden. De kinderen uit groep 3 t/m 8 spelen na de lunch op het grote plein buiten. Ook hier zijn de TSO-krachten die toezicht houden. Naast deze TSO-krachten zetten wij op maandag een buurtsportcoach in. Deze sportcoach zal voor de kinderen spel- en bewegingsactiviteiten organiseren. Kinderen zijn vrij in deelname aan deze activiteiten. Uiteraard kunnen zij ook zelf spelen op het grote plein.

Vanaf 13.00 uur:

Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen die naar huis zijn geweest voor de lunch, weer op het plein komen. De leerkrachten zullen het toezichthouden overnemen van de sportcoach en de TSO-krachten. Er vindt eventueel een overdracht plaats van zaken die gespeeld hebben tijdens de TSO. Om 13.15 uur start de school weer voor alle kinderen.

Kosten en betaling TSO:

De kosten voor één keer overblijven zijn € 2,=. U kunt strippenkaarten in diverse groottes aanschaffen. Dit maakt het voor u gemakkelijk om flexibel gebruik te maken van de TSO. Voor ieder kind schaft u een eigen strippenkaart aan die in de groep van uw kind(eren) bewaard wordt. Leerkrachten zullen tijdens de lunch de strippenkaarten aftekenen. Zodra er nog vijf strippen op de kaart staan, krijgt u een seintje dat een nieuwe kaart gekocht moet worden. Van de opbrengst van de strippenkaarten worden de TSO-krachten en de buurtsportcoach betaald. Wellicht blijft er ook een klein bedrag over om speelgoed voor de TSO aan te schaffen.

Aanschaf strippenkaarten:

De strippenkaarten kunt u iedere maandag bij onze administratie aanschaffen. Esther Robbertsen coördineert de verkoop. U kunt contant betalen of pinnen. U kunt kaarten kopen van € 20,=, € 30,=, € 50,=, € 60,=, € 80,= en € 100,=. U kunt eventueel ook dit geld overmaken naar de bankrekening van de TSO. U koopt voor ieder kind een eigen kaart die in de groep bewaard wordt.

Inzet TSO-krachten:

Om voldoende TSO-krachten in te kunnen zetten, willen we een beroep op u doen! Mocht u ons willen helpen tijdens het lunchen en het toezicht houden op het plein, neem dan contact op met Johanna Baijense. Er staat een vergoeding van € 10,= tegenover en uw kind(eren) blijft/ blijven op de dag dat u TSO-kracht bent, gratis over!

 

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep