Werken bij ons

De St. Bernardus is een lerende rooms-katholieke basisschool waar kinderen gedegen onderwijs ontvangen in een veilige en plezierige leersituatie. De leeromgeving is uitnodigend en activerend van karakter en draagt ertoe bij dat kinderen plezier in het leren en ontwikkelen ervaren.

Op de St. Bernardus werken deskundige, inspirerende leerkrachten die vanuit professionele betrokkenheid de ontwikkeling van de kinderen mede vormgeven. Wij zijn gericht op samenwerking met ouders, zien hen als kindkenner. We betrekken de kinderen bewust bij het eigen leerproces. De leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten/affiniteiten. Hiervoor kunnen wij ook putten uit kennis die op andere scholen binnen onze stichting aanwezig is. In ons team spreken we elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden om zo samen te werken aan een goede kwaliteit van het onderwijs op de St. Bernardus.

Waarom de St. Bernardusschool?

  • Een gezellige school met ongeveer 150 leerlingen.
  • Een mooi schoolgebouw met twee nieuwe speelpleinen waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen.
  • Onderwijs op maat waarbij veel aandacht is voor verschillen tussen leerlingen.
  • Uitdagend onderwijsaanbod voor extra getalenteerde kinderen.
  • Engels onderwijs aan alle leerlingen vanaf groep 1.
  • Een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team.
  • Een doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 13 jaar met MAM’s Kinderopvang.
  • Elke dinsdagochtend (en donderdagochtend bij voldoende aanmelding) een peuterinstuif in samenwerking met MAM’s Kinderopvang.
  • Extra aandacht voor omgang met elkaar (Kanjertraining) en samenwerken (coöperatief leren).

Jos Eemstra (ouder) over de St. Bernardus:

‘Ik heb nauw contact met de leerkracht van mijn kinderen. Samen zorgen we ervoor dat zij het beste uit zichzelf halen.’

Leerlingen over de St. Bernardus:

‘Ik vind het superleuk op school. De juf is heel lief en we krijgen al Engels.’

‘Fantastische school, ik wil wel 100.000 jaar op school blijven!’

‘Het is supercool op school!’

Vacatures

Neem voor het actuele vacature-aanbod een kijkje op de site van de Veluwse Onderwijsgroep.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep