Samen met MAM’s

MAM’s Kinderopvang en buitenschoolse opvang 

De St. Bernardusschool werkt zowel bij de wekelijkse peuterinstuif als bij de voor- en naschoolse opvang van onze school intensief samen met MAM’s Kinderopvang.

Samen met MAM’s

MAM’s Kinderopvang biedt kinderopvang aan die aansluit bij de opvoeding van uw kind. Dagelijks biedt MAM’s een warme, passende speelomgeving voor kinderen, waarin ze met liefde en vakkennis worden begeleid.
MAM’s realiseert samen met de St. Bernardusschool meetbare kwaliteit door het samen vormgeven van een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen. MAM’s Kinderopvang en de St. Bernardusschool hebben afspraken gemaakt om samen te werken op pedagogische, didactische en organisatorische punten. Zo ontstaat er een sluitend netwerk rondom de kinderen, wat maakt dat zij zich naadloos kunnen bewegen van MAM’s Kinderdagverblijf (3 mnd. – 4 jaar) naar de St. Bernardusschool en weer naar MAM’s BSO na schooltijd.

Inschrijven bij MAM’s

Bij MAM’s zijn alle kinderen welkom. Wilt u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt op de plek en het moment dat het u past, dan is het belangrijk om tijdig in te schrijven. Via onze website www.mamskinderopvang.nl, kunt u kiezen voor de locatie Epe. Na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier zal er contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken voor een rondleiding en/of het beantwoorden van eventuele vragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Yvonne Kwakkel – MAM’s Expert
Hoofdstraat 50 8162 AK Epe
(0578) 61 48 84
epe@mamskinderopvang.nl
www.mamskinderopvang.nl

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep