Samen met MAM’s

De St. Bernardus werkt intensief samen met MAM’s Kinderopvang. MAM’s verzorgt niet alleen de wekelijkse peuterinstuif, maar ook de voor- en naschoolse opvang van onze school.

MAM’s Kinderopvang biedt kinderopvang aan die aansluit bij de opvoeding. Tegelijkertijd is het een uitbreiding van de bestaande leefwereld van het kind. Dagelijks biedt MAM’s een warme, passende speelomgeving voor kinderen waarin ze met liefde en vakkennis worden begeleid.

Doorlopende ontwikkelingslijn

MAM’s realiseert samen met de St. Bernardusschool meetbare kwaliteit door het samen vormgeven van een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen. MAM’s en de St. Bernardusschool hebben afspraken gemaakt om samen te werken op pedagogische, didactische en organisatorische punten. Zo ontstaat er een sluitend netwerk rondom de kinderen, wat maakt dat zij zich naadloos kunnen bewegen van het MAM’s Kinderdagverblijf (3 mnd- 4 jaar) naar de St. Bernardusschool en dan na schooltijd naar de MAM’s BSO.

Lees hier meer over onze samenwerking met MAM’s.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep