Toekomstbestendig onderwijs

Naar school gaan in 2018 vraagt een andere manier van onderwijs dan 10 jaar geleden. Om kinderen goed voor te bereiden om als stabiele burger aan de maatschappij deel te nemen, moet ons onderwijs aangepast worden aan de toekomst. En dat is een lastige opgave. Want hoe ziet de toekomst eruit? Welke banen zijn er dan en welke vaardigheden moeten kinderen beheersen?

Met deze vraagstukken zijn wij als team aan het werk. Wij proberen sinds vorig schooljaar nieuwe lesmethodes uit. Deze lesmethodes zijn meer gericht op ontdekkend en onderzoekend leren waarbij kinderen veel meer de regie hebben over hun eigen leerproces. Heel anders dan de lessen die gegeven werden: uit een boek, het maken van verwerkingsopdrachten en vervolgens een afsluitende toets.

Een andere manier van lesgeven maakt ook dat dit andere vaardigheden van de leerkracht vereist. We komen erachter dat een overstap naar een nieuwe methode echt niet zonder slag of stoot gaat en dat dit veel meer met zich meebrengt. Leerkrachten zullen geschoold moeten worden m.b.t. vernieuwend onderwijs om gedegen keuzes te kunnen maken. Wij zullen als team begeleid gaan worden in het maken van die keuzes en het nemen van de juiste stappen richting vernieuwend onderwijs.

In november 2016 heeft de St. Bernardusschool een subsidie aangevraagd bij KWTO. (Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost). Deze subsidie is gericht op professionalisering van leerkrachten. Op 18 november is deze subsidieaanvraag bij de beoordelingscommissie toegelicht en hierop is door de commissie besloten om het subsidiebedrag van € 5000,= uit te keren aan de school!
Op dit moment worden de plannen gemaakt tussen het management, het team en de MarnixAcademie, die de scholing zal gaan verzorgen.

Uiteraard zijn wij erg blij met de toekenning van dit subsidiebedrag want de motieven om over te stappen naar vernieuwend onderwijs, de inhoud en de borging hiervan zullen veel meer gaan leven.

Het zoeken naar toekomstbestendig onderwijs is een interessante zoektocht waar wij de tijd voor willen nemen. Alleen op die manier kunnen wij, ook in de toekomst, de onderwijskwaliteit bieden die u van ons gewend bent. Wij zullen u op de hoogte houden van de stappen die we gaan nemen.

Wilt u meer informatie over een klein onderdeel van waar wij mee bezig zijn, bekijk dan eens een filmpje via: https://www.youtube.com/watch?v=Bgafr6XV53A&sns=em.

20161252_sticker150x250

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep