Peuterinstuif

Peuterinstuif

De St. Bernardusschool en MAM’s Kinderopvang organiseren een peuterinstuif waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving in een kleuterklas spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De peuterinstuif is vindt plaats op dinsdagochtend en donderdagochtend. Sinds 2018 bieden we binnen de peuterinstuif twee verschillende varianten aan; de korte variant tijdens de schoolweken van 8.30-12.00 uur en een lange variant tijdens schoolweken en schoolvakanties van 8.00-13.00 uur. Peuters die deel kunnen nemen zijn 2,5 jaar of ouder.

Het doel van de instuif is om te onderzoeken of de leeromgeving van de basisschool peuters kan stimuleren in hun ontwikkeling, zodat hun prestaties en aansluiting op de basisschool verbeteren. De peuterinstuif bestaat uit maximaal 16 peuters vanaf 2,5 jaar die bij kleuters in de groep komen. In de peuterinstuif wordt voorschoolse educatie aangeboden. Wilt u met uw peuter gebruikmaken van onze peuterinstuif, kijk dan op de website van MAM’s Kinderopvang. Natuurlijk kan de directie van de school u ook meer informatie hierover geven.

Klik hier voor de tarieven.

Inschrijven bij MAM’s

Bij MAM’s zijn alle kinderen welkom. Wilt u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt op de plek en het moment dat het u past, dan is het belangrijk om tijdig in te schrijven. Via onze website www.mamskinderopvang.nl, kunt u kiezen voor de locatie Epe. Na het invullen en verzenden van het inschrijfformulier zal er contact met uw worden opgenomen om een afspraak te maken voor een rondleiding en/of voor het beantwoorden van eventuele vragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Yvonne Kwakkel– MAM’s Expert
Hoofdstraat 50 8162 AK Epe
(0578) 61 48 84
epe@mamskinderopvang.nl
www.mamskinderopvang.nl

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep