locatie weergave
schoolgids

"Fantastische school, ik wil wel 100.000 jaar op school blijven!"

-

"Het is erg leuk op de St. Bernardus!"

-

"Het is leuk en gezellig op school!"

-

"De juffen zijn superaardig!"

-

"De St. Bernardus is een fijne school!"

-

"Het is supercool op school!"

-

"Een leerzame school!"

-

"Een leuke school!"

-

"We hebben leuke groepen en de juffen zijn aardig!"

-

"Leuk en erg gezellig, we spelen heel veel!"

-
Ga naar de informatie pagina
of bel (0578) 613 068

Zo kan het zijn

Lotte zwaait nog een keer naar papa en mama. De eerste dag in groep 1. Een spannende dag voor Lotte en haar ouders. Een beetje onzeker kijkt ze naar de juf. De juf geeft haar een hand en koppelt haar aan Sam. Sam zit al langer in groep 1 en wijst haar de weg. Na het kringgesprek krijgen ze Engels. De kinderen leren een Engels liedje: ‘If you’re happy and you know it...’. Lotte kijkt naar Sam. Hij zingt uit volle borst mee. Na een bemoedigend knikje van de juf krijgt Lotte de smaak te pakken. Vol enthousiasme zingt ze mee met de andere kinderen. Om 12.00 uur komt haar moeder haar ophalen. ‘Hello, mummy,’ groet Lotte haar met een lach op haar gezicht.

Engels vanaf groep 1

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden krijgt uw kind op de St. Bernardus Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’. Die wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen. Daardoor hebben ze minder last van sociale stress en dat komt de schoolprestaties uiteindelijk ten goede.

www.kanjertraining.nl

Onderwijs op maat

Kinderen worden gemotiveerd tot leren als ze voldoende uitdaging ervaren. We geven les op drie verschillende niveaus. Daardoor krijgen kinderen die het nodig hebben extra instructie in de groep. Daarnaast is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen buiten de groep.

Soms biedt de reguliere lesstof niet voldoende uitdaging. Dan bieden wij kinderen extra verdiepings- en verrijkingslesstof aan in de eigen groep. Ook kunnen kinderen die dat nodig hebben extra uitdaging krijgen buiten de groep. Kinderen kunnen hier nóg meer leren om sociale vaardigheden in te zetten tijdens filosofie of het doen van coöperatieve spellen. Ook kan er Chinese les gevolgd worden of kunnen kinderen aan een project werken over een bepaald thema. Hierbij ligt de nadruk op zelf op onderzoek gaan, leren van en met elkaar, plannen en presenteren.

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Al in groep 1 gaat uw kind aan de slag met spelletjes op de computer, tablet en het digibord. Ze leren de eerste woordjes te typen en werken met een muis. In de hogere groepen zoeken leerlingen steeds vaker op internet en maken zij een eigen PowerPoint of Prezi.

Peuterinstuif

Kinderen vanaf 2,5 jaar die MAM’s Kinderopvang bezoeken, zijn iedere dinsdag- en donderdagmorgen (voldoende aanmeldingen) welkom om met kleuters van onze school te spelen en leren in de klas. Doel van deze peuterinstuif is om de aansluiting van opvang naar basisschool te optimaliseren. De St. Bernardus is verantwoordelijk voor het lesaanbod voor de peuters en de doorlopende ontwikkel- en leerlijn van de peuterinstuif tot en met groep 8. De peuterinstuif biedt plek aan maximaal 16 peuters en wordt begeleid door een leerkracht en twee pedagogisch medewerkers van MAM’s.

Lees meer over MAM's Kinderopvang.

Even voorstellen...

"De St. Bernardus is een kleinschalige, moderne school in het centrum van Epe, een school waar ieder kind zichzelf mag zijn. Iedereen kent elkaar en is betrokken bij elkaar."

Mirthe Top, locatiedirecteur

"Ieder kind is uniek, daarom verzorgen wij onderwijs op maat. Kinderen die meer uitdaging of ondersteuning nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in de eigen groep maar ook daarbuiten."

Carin Bijloo, intern begeleider

"We doen er alles aan om uw kind een fijne schooltijd te geven. Dat begint al in de weken voor de eerste schooldag. Uw kind komt dan een paar keer wennen."

Jessica Fiks, leerkracht groep 1

"Ik heb nauw contact met de leerkracht van mijn kinderen. Samen zorgen we ervoor dat zij het beste uit zichzelf halen."

Jos Eemstra, ouder

Onze visie

We willen dat uw kind een leuke en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd krijgt op onze school. Daarom is ons onderwijs zo ingericht dat:

  • extra getalenteerde kinderen uitgedaagd worden;
  • leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning krijgen;
  • er veel aandacht is voor omgangsvormen en de sociale ontwikkeling van kinderen;
  • alle leerlingen, groep 1 t/m 8, Engelse les krijgen;
  • werkvormen van coöperatief leren een vast patroon zijn in elke groep;
  • er een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team werkt.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Voor de allereerste lesdag komt uw kind een aantal dagdelen wennen in de nieuwe klas. Op de eerste wendag mag uw kind 10 minuten eerder binnenkomen om rustig op te starten. De leerkracht legt dan een aantal dingen uit aan u en uw kind: waar hangt uw kind de jas op? Hoe werken het kiesbord en de plasketting?
We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open staan voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas. Vaak helpen oudere kleuters daar bij.

doorvragen per mail

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2015
Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2016
Goede vrijdag en Pasen 25 t/m 28 maart 2016
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016
Pinksteren 16 mei 2016
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2016

Tijdens studiedagen is uw ook kind ook vrij. In het schooljaar 2015-2016 gaat dat om de volgende dagen:

woensdag 9 september 2015: alle kinderen zijn de gehele dag vrij
maandag 9 november 2015: alle kinderen zijn de gehele dag vrij
vrijdag 4 december 2015: de kinderen in groep 5 t/m 8 zijn ’s middags vrij
donderdag 14 januari 2016: alle kinderen zijn deze middag vrij
maandag 8 februari 2016: alle kinderen zijn de gehele dag vrij
vrijdag 19 februari 2016: alle kinderen zijn de gehele dag vrij
donderdag 23 juni 2016: alle kinderen zijn de gehele dag vrij
vrijdag 24 juni 2016: alle kinderen zijn de gehele dag vrij
vrijdag 1 juli 2016: de kinderen in groep 5 t/m 8 zijn ’s middags vrij

doorvragen per mail

groep 1 t/m 4

dag ochtend middag
maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
woensdag 8.30 – 12.15 vrij
donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 vrij

groep 5 t/m 8

dag ochtend middag
maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
woensdag 8.30 – 12.15 uur vrij
donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur

doorvragen per mail

Op de St. Bernardusschool bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Het overblijven wordt georganiseerd door MAM’s Kinderopvang. Het overblijven, van 12.00 uur tot 13.00 uur, kost 2,55 euro per keer. Kinderen nemen zelf hun eigen lunch en drinken mee. We vragen u te zorgen voor een gezonde lunch. Na het eten spelen de kinderen buiten. Als het regent zijn er spelactiviteiten in de Borg.
Meer informatie of aanmelden: http://www.mamskinderopvang.nl/epe/

doorvragen per mail
agenda

juf Leonie jarig

19 januari

Meer agendapunten
facebook

Uilenballen pluizen in groep 6! Wat een enthousiasme en plezier! Juf Marije bedankt voor deze fantastische laatste les die je bij ons in de klas hebt gegeven!

Bekijk op Facebook!
Komende verjaardagen

Verjaardagen

Elisa (groep 5) - 25 jan

Milan (groep 7) - 25 jan

Mees (groep 4) - 29 jan

Meer verjaardagen
twitter

Uilenballen pluizen in groep 6. Juf Marije bedankt voor deze fantastische laatste les die je bij ons in de klas heb… https://t.co/OdVjC6ggcc

Twitter mee!

Kom kennis maken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep